Nerstranda støtter SMAK

Med stor glede kan vi meddele at Nerstranda går inn som sponsor til SMAK.

Senterleder Solveig Worum sier at Nerstranda ønsker å støtte opp om aktivitet i sentrum, og SMAK vil tiltrekke seg store mengder publikum og produsenter til byen. Vi har tru på at dette kommer til å bli en stor folkefest, sier Solveig.

SMAK setter stor pris på samarbeidet med Nerstranda. Prosjektleder i SMAK, Sigrid Mogård, mener at samarbeidet med Nerstranda viser at det lokale næringslivet i byen støtter opp om SMAK. Med Nerstranda med på laget, blir hele byen farget av SMAK, sier Sigrid.

gnist - web som funkler