SMAK markedsråd

Første møtet i markedsrådet er holdt.

For å utvikle matfestivalen SMAK til å bli et enda bedre produkt for publikum, utstillere og leverandører, er det i år etablert et markedsråd. I rådet sitter de største samarbeidspartnerne og andre som kan være med å løfte festivalen opp og frem.

For å få frem mangfoldet i festivalen er det viktig at rådet består av personer fra ulike næringer. Vi har vært så heldig å få disse med på laget:

Lise Mangseth (Råfiskelaget), Mariann Sandnes (Innovasjon Norge), Ole – Richard Røsberg (Asko Nord), Mette Dalsbø Ottem (Norges Sjømatråd), Magne Amundsen (Tromsø kommune) og Liv Brandvoll (iTromsø).

Første møtet ble holdt på Aunegården, og på bildet ser vi alle de nevnte unntatt Lise Mangseth. I tillegg er Mona Hassfjord (VICAN), prosjektleder i SMAK med på bildet.

gnist - web som funkler