Gir små matprodusenter gratis standplass

Ti små matprodusenter fra Nord-Norge får sjansen til å friste over 50.000 besøkende på årets SMAK nordnorsk matfestival.

– SMAK nordnorsk matfestival vil invitere ti småskala matprodusenter til gratis standplass under årets festival, sier seniorrådgiver Marit Gåre hos Fylkesmannen i Troms og prosjektleder Natalie Robertsen i SMAK nordnorsk matfestival.

Den nordnorske matfestivalen SMAK arrangeres i Tromsø sentrum 18. og 19. september, og er større enn noensinne. Nå ryddes det plass til ti småskalaprodusenter fra Finnmark, Troms og Nordland.

– Disse skal samles i et eget telt under konseptet ”SMAKen av Nord-Norge”. Deltakelsen er gratis, og er et tilbud til de mindre matprodusentene som ellers ikke ville ha økonomi til å delta som utstillere under festivalen, sier prosjektleder Natalie Robertsen i SMAK nordnorsk matfestival.

Prioriterer økologiske varer

Tanken bak SMAK nordnorsk matfestival er å vise fram alt det beste Nord-Norge har å by på av mat og gode smaker.

– De store produsentene finnes allerede i butikkhyllene, men dette er et tilbud til de minste matprodusentene. Her får de sjansen til å vise seg fram for over 50.000 publikummere og ikke minst innkjøpere, sier Robertsen.

Små matbedrifter med færre enn fem ansatte som bruker lokale råvarer produsert lokalt kan søke om gratis deltakelse. Økologiske produkter vil bli prioritert, og søknadsfristen er 1. august. Det velges ut tre produsenter fra Finnmark, tre fra Nordland og fire fra Troms.

De ti utvalgte produsentene får stand i samme telt, der også en kokk vil sette sammen småretter av råvarene deres. Arktiske råvarer

”SMAKen av Nord-Norge” er finansiert av Fylkesmannen i Troms, som i år har gått inn med 100.000 kroner til matfestivalen. Bakgrunnen er fylkesmannens egen matstrategi der man ønsker Nord-Norge som en internasjonalt anerkjent matregion.

– Vi har fantastiske råvarer og gode naturgitte forutsetninger for å produsere mat. Den arktiske naturen gir færre sykdommer og den lange lyse sommeren gir for eksempel mindre bitterstoffer i bær og grønnsaker. Vi ønsker å mobilisere og styrke de lokale matprodusentene. SMAK nordnorsk matfestival er en ypperlig arena for å komme i direkte dialog med kundene, i tillegg til nettverksbygging, sier seniorrådgiver Marit Gåre hos Fylkesmannen i Troms.

Har du lyst å delta på SMAK nordnorsk matfestival? Send en e-post til natalie@vican.no innen 1. august med opplysninger om hvem du er, hva du produserer og nettsiden din.

gnist - web som funkler