Bli medeier i nordnorsk matnettverk gjennom SMAK

SMAK Nordnorsk matfestival skal vokse til å bli regionens viktigste helårlige arena for markedsføring, salg og rekruttering i matbransjen. Vi inviterer deg til å bli med på eiersiden. Ved å eie en aksje i SMAK, utvikler du bransjen sammen oss, sikrer fremtidig arbeidskraft og får tilgang til et eksklusivt nettverk kun for SMAK-eiere.

Ønsker deg som SMAK-eier. Fra venstre; Gunnar Jensen fra Mathallen, styreleder Petter Markussen, seksjonsleder Erik K. Jæger og lærling Jon Erlend Matre. Foran; Elise Sofie Lorentsen og Madelen Rolland, alle tre lærlinger på Mathallen.

Etter to år og 100.000 besøkende er SMAK en begivenhet Tromsøs innbyggere forventer hver høst. Antall utstillere øker, antall matkurs under festivalen øker og rekrutteringsarbeidet gir resultater i form av flere søkere til fagmat. SMAK er nå blitt et av de viktigste møtestedene mellom næringa og elevene i regionen. Stadig nye nordnorske nisjeprodukter finner veien til markedet, og SMAK er en unik arena for å teste ut nye produkter. Flere restauranter med nordnorske spesialiteter åpner dørene.

Nå tar vi steget opp til å bli en helårlig matarena og inviterer deg til å bli eier.

Madelen Rolland, lærling på Mathallen.

Madelen Rolland, lærling på Mathallen.

Kjøp aksjer i SMAK  og bli med på:

  • UTVIKLING og kontinuitet for Nord-Norges viktigste arena for markedsføring, salg og rekruttering i matbransjen
  • PROFILERING gjennom SMAK som en helårlig profileringskanal av nordnorske råvarer, kort reist mat og tradisjonsrik kokkekunst
  • NETTVERK eksklusivt for SMAKs eiere, med egne kanaler og arenaer for markedsføring, kunnskapsdeling og fremme egne smakfulle arrangement

Kun 200 aksjer à kr. 5000,- legges ut for salg, meld din interesse her:

  • Please enter a number greater than or equal to 1.

Meld din interesse innen 1.oktober 2015. Aksjene selges etter Førstemann-til-mølla prinsippet.

Store muligheter innen matfag

Genuine matopplevelser etterspørres i stadig større grad av tilreisende, spesielt innen arrangementsturisme – en næring som kommer til å vokse de nærmeste årene.

Etterspørselen etter smakfulle råvarer med nordnorsk opphav øker lokalt og regionalt, og med den betalingsviljen. Matlaging basert på nordnorske tradisjoner er fullt på vei tilbake i kjøkkenet, og mat er blitt viktigere både som hobby og samlingssted for familie og nettverk. Mulighetsrommet innen matfagene er stort – så fremt vi har tilgang til tilstrekkelig lokal og forutsigbar arbeidskraft.

Bli med å utvikle nordnorsk matbransje

Har du spørsmål eller lurer på noe angående å bli eier? Send en epost til post@vican.no

Les hva iTromsø skriver om utvidelsen av SMAK

gnist - web som funkler