Hedrer skreien med storslått fest!

Det inviteres til fest på Kystens Hus når byen nå skal feire skreien og kyst- og fiskerinæringen i to dager til ende. Fredag 4. og lørdag 5.mars.

skreifest

Dette er et initiativ fra SMAK som ønsker å lage til flere aktiviteter enn Smakfestivalen i løpet av året. SMAK vil hedre skreien, og fikk med seg Mack, iTromsø og Kystens Hus, med alle sine aktører.

Skreifesten er fremdeles i planleggingsfasen, men alt skal skje på Kystens Hus, og datoene for festen er satt.

Den offisielle åpningen av Kystens Hus skjer torsdag 3. mars. Og selve skreifesten går fredag 4. og lørdag 5. mars.

Når skreien og fiskerinæringen nå skal feires, blir det aktiviteter for barn i alle aldre, og samtidig rom for urban ungdom i alle aldre, samt områder for voksne hvor de kan trekke seg tilbake. Fredagen vil være hovedsakelig for voksne, mens lørdagen både for voksne og barn, ifølge arrangørene.

gnist - web som funkler