Nordnorsk økomatpris 2017

Nordnorsk økomatpris 2017 deles ut av fylkesmann Bård Magne Pedersen under Det Nordnorske måltid fredag 22. september.

Prisen er på 50 000 kr og et diplom og går til en person, organisasjon eller bedrift som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat i eller fra landsdelen.

Tidligere vinnere er Aaland gård, Toril Bakken Kåven med Nordlysmat as, Kjerringøy gård og Forsvaret Indre Troms. 

Juryen består av representanter fra kokkelaugene i Nord-Norge, Norges bondelags fylkeslag i Nord-Norge, Norges bonde- og småbrukarlags fylkeslag i Nord-Norge, Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge, Oikos Nord-Norge og Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland.

 

Les mer om prisen og tidligere vinnere her.

gnist - web som funkler