Fortsetter samarbeidet

SMAK Nordnorsk Matfestival og reiselivsklyngen Arctic-365 fortsetter samarbeidet for å videreutvikle matfestivalen.

SMAK Nordnorsk Matfestival og Arctic-365 inngikk samarbeid i 2018. Med bakgrunn i økt antall gjester og et økende fokus på lokalmat som en viktig del av reiselivsopplevelsen har Arctic-365 hatt lokalmat som satsingsområde.

Vi er svært glade for samarbeidet med SMAK som uten tvil styrker denne satsingen

Dette sier Agnete Ryeng i Arctic-365.

Målet er at medlemmer av Arctic-365 skal tilby lokale og tilreisende gjester matopplevelser av høy kvalitet, bruke lokale råvarer og tradisjoner, samt fortelle de gode historiene. I samarbeid med SMAK skal det skapes en tettere kobling mellom lokalmat og reiseliv, bidra til økt samarbeid og verdiskaping mellom lokalmatprodusenter og reiselivsaktører.

Arctic-365 ønsker å bidra til økt kunnskap om og stolthet av hva som er tilgjengelig av lokalmat i vårt område, og dermed styrke grunnlaget for økt produksjon hos lokalmatleverandørene. Økt kjennskap til lokalmatleverandørene vil gjøre det enklere å få tak i nok råvarer av god kvalitet, samt fortelle de gode historiene. Dette vil øke tilfredsheten blant våre gjester. Arctic-365 ønsker også å bidra til videreutvikling av det faglige miljøet og gjennom økt kjennskap til miljøet lettere få tilgang på faglærte kokker. Sammen skal SMAK og Arctic-365 utvikle og teste nye reiselivsprodukter hvor mat utgjør en stor del.

SMAK er et viktig utstillingsvindu for turister og lokalbefolkning. Reiselivsbedrifter som deltok på festivalen i 2018 var godt besøkt og møtte stor interesse både fra lokale og internasjonale besøkende. Arctic-365 ønsker derfor å videreutvikle denne felles arenaen sammen med SMAK Nordnorsk Matfestival.

gnist - web som funkler